Manifest Kazališta Aruša (Aruša Theatre Manifesto) (2005)

by Aruša Theatre
2005

Aruša Theatre Manifesto

1) Until recently, the body has been representing the unrepresentable – body as existence ±∞

2) In modern times, certain media constructions became a condition of existence of the body±∞ The body, as well as theatre, in its singularity – begins to exist ±∞

3) The body – which is not pervious to transfer and replication, and therefore the death in language, achieves a new theatrical grammar of the body as unrepresentable that precedes written words ±∞

4) Body-theatre plays itself, and to make it possible, it is necessarily to relive the body relieved of the theatre ±∞

5) Aruša Theatre is decentered with the total body act ±∞ The need for a Total Body Theatre is the need for more life, mostly because theatre now equals the body ±∞

6) For Aruša Theatre – to Become is to represent the unrepresentable – bodily. In Aruša Theatre – to speak is to write – bodily ±∞

7) The body is the origin of life as unprepresentable ±∞

8) Aruša Theatre is the theatre of life – unreadable ±∞

9) Aruša Theatre’s ceremony occurs only once as thinking the unthinkable – bodily ±∞

 

Manifest Kazališta Aruša

1) Tijelo je donedavno bilo uvjetom postojanja umjetnosti ±∞

2) U suvremeno doba, određeno medijskom konstrukcijom svijeta, slika postaje uvjetom postojanja tijela ±∞ Tijelo, kao i kazalište, tek počinju postojati ±∞

3) Tijelo – koje nije podložno prijenosu i ponavljanju, a prema tome ni smrti u jeziku, ostvaruje novo kazališno pismo tijela koje prethodi riječima ±∞

4) Čovjek-kazalište igra sebe, a kako bi to bilo moguće prethodno je nužno osloboditi se kazališta ±∞ Totalni čovjek naprasno stvara svoje tijelo u totalnoj predstavi, gdje donedavna predmet a sada tijelo tijelom postaje ±∞

5) Kazalište Aruša u svoje središte stavlja tijelo u totalnoj predstavi ±∞ Potreba za totalnim kazalištem tijela potreba je za životom, ponajviše stoga što se sada kazalište izjednačuje sa tijelom ±∞

6) Govoriti u Kazalištu Aruša znači pisati tijelom ±∞ Kazalište Aruša usmjereno je na stvaranje novog kazališnog jezika – tijela ±∞

7) Tijelo je podrijetlo života ±∞

8) Kazalište Aruša je kazalište Života – koje ne čita i prethodi svakom pisanom obliku, tekstu ±∞

9) Svečanost Kazališta Aruša događa se stoga samo jednom, čime izmiče značenju, prezenciji, čitljivosti ±∞

Share this:
TwitterRedditFacebookEmailShare
tags: