« back to manifestos

DADA IS ALIVE

Franko Busic
18 Maj 1998

English version
Hrvatska inačica
 

Navsezadnje lahko tudi vsi vi, masa mesa in poslušnih sužnjev, subjektivnih ali objektivnih, brez razlike, obèutite uèinek onemogoèanja sodobne umetnosti na balkanskem ozemlju. Vsakršna možnost kreativnega izražanja se izkaže kot neizvedljiva, nedopustna ali v skrajnem primeru nesmiselna zaradi vsesplošnega finanènega ignoriranja, nekoristna v svoji neprofitabilnosti. Toda prav v tistem trenutku, ko socialno-politiène razmere potisnejo kreativno umetnost v nesmisel, se rodi DADA. S tem naznanjam svoj osebni individualni protest, najavljam preporod DADE ter pljujem na vašo impotentno "umetnost" z nacionalnimi, regionalnimi ali religijskimi "vrednostmi".

V stilu Tristana Tzare, mislim, da sem zelo simpatièen.

èas je za DADO! DADA je rojena! živela DADA! Smrt DADI! DADA je Bog! Jebi DADO! Tisti, ki bodo najbolj dvigali svoj glas proti DADI, so tisti, ki so v svoji bebavosti najbolj za DADO: dajejo ji smisel, življenje, potrjujejo vrednost njene borbe. DADA je Nesmisel. DADA je KAOS. DADA se ne pojavlja kot doloèena politièna stranka, ki opozicijsko deluje proti nasprotni politièni stranki v cilju njenega razkrinkavanja ali rušenja z oblasti. DADA nima politiènih akonotacij. DADA nima nikakršnih politiènih ambicij. DADA ni proti nobeni doloèeni politièni struji. DADA JE PROTI VSEM! DADA JE POPOLNA DESTRUKCIJA! Tisti, ki se bodo, kakor jaz, odloèili za DADO, vam bodo znali povedati: NE, mi nimamo ideološkega pristopa kakor neosatanisti, ki želijo svoja dejanja opravièiti z razlagami, da so otroci velikega kreatorja, ki unièuje staro, da bi ustvaril novo, da bi z unièevanjem nekaj ustvaril/spremenil... Mi ne želimo nièesar ustvariti. Mi unièujemo zaradi unièevanja samega. Unièujemo, ker smo porinjeni v nesmisel, iz katerega se rešujemo z unièevanjem. Unièujemo, ker v unièevanju uživamo. Nièesar se veè ne da spremeniti. To je Konec. In zamenjava zastave vas ne bo rešila. Mi nimamo ideologije, nam se ne morete prilagoditi. Mi smo še sami: eni proti drugim. živela DADA! Smrt DADI! Mi unièujemo zaradi unièevanja. Mi unièujemo, ker uživamo v unièevanju. Mi teptamo s teptanjem in kot garje vas bomo poteptali s teptanjem teptaje. Vas in vašo impotentno "umetnost" z nacionalnimi, regionalnimi ali religijskimi "vrednostmi".

V stilu Tristana Tzare, mislim, da sem še naprej zelo simpatièen.

èeprav v svojem nesmislu/smislu in v svoji kontradiktornosti/diktornosti, je DADA vedno originalna. DADA ne trpi ponavljanja. Zato tudi ta manifest ni DADAistièen. Je proti DADI, prav tako, kot je za DADO. DADA je veèna originalnost destrukcije in provokacije. DADA je neponovljivost. Kdor ponovno razstavlja pisoarje podnaslovljene kot fontane, ali recitira poezijo z neobstojeèimi besedami, ni DADAist. On je Ponavljanje. Komercializacija in velièanje nesmisla v nesmislu. Smrdljivi impotentni larpurlartist, infiltriran v vrste DADE, tujek, ki ga bodo obkrožila in požrla bela krvna zrnca velièastnih, v njihovem siju destrukcije. Zato pljujem na vašo impotentno "umetnost" z nacionalnimi, regionalnimi ali religijskimi "vrednostmi".

Mislim, da sem prav res simpatièen...

FUKFUK POKPOK BUMBUM DUMDUM FUKFUK POKPOK BUMBUM DUMDUM FUKFUK POKPOK BUMBUM DUMDUM FUKFUK POKPOK BUMBUM DUMDUM FUKFUK POKPOK BUMBUM DUMDUM FUKFUK POKPOK BUMBUM DUMDUM FUKFUK POKPOK BUMBUM DUMDUM FUKFUK POKPOK BUMBUM DUMDUM FUKFUK POKPOK BUMBUM DUMDUM FUKFUK POKPOK BUMBUM DUMDUM FUKFUK DADA DADA DADA DADA DADA DADA DADA DADA DADA DADA DADA Pljujem na vašo impotentno "umetnost" z nacionalnimi, regionalnimi ali religijskimi "vrednostmi".

še naprej sem simpatièen.

Kot vsak drug DADAistièni manifest, je tudi ta nedoreèen in nedokonèan. Prepušèam ga moèi vaše destruktivne imaginacije.

Franko Bušiæ, Split, maja, 1998.

« back to manifestos